Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest CHAOS ARTISTIC LABORATORIES Kaja Kowalewska z siedzibą w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 79/81 lok.11

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas: sklep@chaosiinnepietra.com

adres pocztowy: CHAOS ARTISTIC LABORATORIES Kaja Kowalewska z siedzibą w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 79/81 lok.11

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia na naszej stronie www.chaosiinnepietra.com

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez CHAOS ARTISTIC LABORATORIES - Kaja Kowalewska?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 •         realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia/sprzedaży
 •         obsługi reklamacji, gdy złożysz taką reklamację;
 •         obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 •         kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją zamówienia.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i zrealizować złożone przez Ciebie zamówienie, a tym samym świadczyć Ci usługę sprzedaży.

 1.      Imię
 2.      Nazwisko,
 3.      Adres kontaktowy/do wysyłki towaru
 4.      Telefon kontaktowy/do kontaktu z Tobą

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziemy mogli zrealizować zamówienia/sprzedaży.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.  

Jakie masz uprawnienia wobec CHAOS ARTISTIC LABORATORIES w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko i wyłączenie jednostkom (firmom kurierskim) które dostarczają złożone przez Ciebie zamówienie.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 •         dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 •         wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 •         statystycznych i archiwizacyjnych,
 •         maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym CHAOS ARTISTIC LABORATORIES _ KAJA KOWALEWSKA zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający

na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy.